Logo

ul. Sportowa 7/114, 05-600 Grójec
tel. 48 33 21 366

 
Logo

WNIOSKI KOMORNICZE


Na tej stronie znajdują się odpowiednie wnioski egzekucyjne. Prosimy o wypełnienie ich wyraźnie, drukowanymi literami oraz podanie swoich danych kontaktowych, a następnie przesłanie wniosku do naszej kancelarii bądź dostarczenie go osobiście. Powinni Państwo zwrócić uwagę na to, aby do wniosku był załączony tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą wykonalności. Aby skorzystać z pomocy komornika sądowego niezbędne jest określenie z jakiego majątku ma być prowadzona egzekucja. W przypadku nieznajomości tych elementów istnieje możliwość zlecenia poszukiwania majątku dłużnika przez komornika. Należy taką informację również podać we wniosku.

Wniosek o wszczęcie postępowania - świadczenie pieniężne     

Wniosek o wszczęcie postępowania - alimenty   

Wniosek o egzekucję podwyższonych alimentów    

Wniosek o wydanie zaświadczenia o bezskutecznej egzekucji świadczeń alimentacyjnych     

Wniosek o doręczenie korespondencji    

Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza