Logo

ul. Sportowa 7/114, 05-600 Grójec
tel. 48 33 21 366

 
Logo

WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA


Obszar właściwości Kancelarii to zakres działalności Sądu Rejonowego w Grójcu (powiat grójecki, białobrzeski oraz gmina i miasto Tarczyn).
 

  • Powiat Grójecki - Grójec (05-600), Belsk Duży (05-622), Błędów (05-620), Mogielnica (05-640), Nowe Miasto (26-420), Goszczyn (05-610), Jasieniec (05-604), Warka (05-660), Chynów (05-650), Pniewy (05-652).
  • Powiat Białobrzeski - Białobrzegi (26-800), Promna (26-803), Stromiec (26-804), Wyśmierzyce (26-811), Stara Błonica (26-806), Radzanów (26-807).
  • Powiat Piaseczyński - miasto i gmina Tarczyn (05-555).


Kancelaria może tez przyjmować sprawy z całego obszaru Sądu Apelacyjnego w Lublinie (SO Radom, SO Siedlce, SO Zamość, SO Lublin).

Zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o komornikach sądowych Komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego z zastrzeżeniem ust.10, który stanowi, iż wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:

  • o egzekucję z nieruchomości,
  • o wydanie nieruchomości,
  • o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości,
  • o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy,
  • w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.