Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere. - Nakazy prawa są następujące: żyć uczciwie, drugiemu nie szkodzić, każdemu oddać co mu się należy.
flaga

Licytacje ruchomości

zdjęcie
data licytacji
przedmiot licytacji
EPU Ognivo PDCBDKW
Archiwum